48/2004

Betacom SA zawarcie znaczących umów

8 września 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu w dniu 7 września 2004 r. 2 umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. na łączną kwotę brutto w wysokości 1.6 mln złotych.

Łączna wartość umów podpisanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomiędzy Betacom a Bankiem BGK wynosi 3.4 mln. zł. Kryterium uznania sumy umów za znaczącą jest przekroczenie 10% wartości kapitałów Betacom przez przychody ze sprzedaży za okres ostatnich 12 miesięcy.
Przedmiotem umów są dostawy rozwiązań informatycznych z serwisem w oddziałach Banku w całym kraju.

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów