37/2004

Betacom SA zawarcie znaczących umów

2 sierpnia 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o otrzymaniu w dniu 2 sierpnia 2004 r. 2 zamówień z firmy PKP Informatyka Sp. z o.o. na łączną kwotę brutto w wysokości 1.612 tys. złotych.

Łączna wartość umów podpisanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomiędzy Betacom a PKP Informatyka Sp. z o.o. wynosi 3.26 mln. zł. Kryterium uznania sumy umów za znaczącą jest przekroczenie 10% wartości kapitałów Betacom przez przychody ze sprzedaży za okres ostatnich 12 miesięcy.

Przedmiotem zamówienia na kwotę brutto 1.099 tys. zł jest zakup rozwiązania do archiwizacji danych i budowy środowiska na potrzeby aplikacji biznesowej wraz z urządzeniami do budowy sieci WAN, natomiast przedmiotem zamówienia na kwotę 513 tys. zł jest zakup usług serwisowych dla rozwiązania Storage.

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów