24/2006

Betacom SA zawarcie znaczących umów

29 czerwca 2006
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu od Spółki Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniach od 20 do 29 czerwca 2006r. zamówień na kwotę brutto 1 185 803,40 PLN (netto 971 970,00 PLN).

Przedmiotem zamówień jest dostawa infrastruktury technicznej, instalacja i serwis.
Czas realizacji zamówień wynosi 30 dni.

W okresie dwunastu miesięcy łączna kwota brutto otrzymanych zamówień wyniosła brutto 3 206 677,87 PLN.,

Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość podpisanych umów w ciągu ostatnich 12 miesięcy na kwotę przekraczającą 10% wartości kapitałów Betacom S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

Kontakt dla inwestorów