4/2006

BETACOM SA zawiadomienie o powołaniu osoby Zarządzajacej.

13 stycznia 2006
Betacom

Betacom S.A. informuje, że z dniem 13-01-2006 Rada Nadzorcza powołała na Członka Zarządu Pana Jarosława Pencaka (Uchwała Nr 2/2006). Pan Jarosław Pencak zatrudniony jest w Betacom S.A. od 01.10.2002 r. na stanowisku Dyrektora Działu Wdrożeń i Rozwoju Oprogramowania.

Pan Jarosław Pencak jest absolwentem Executive MBA University of Illinois, Wydziału Marketingu i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojskowej Akademii Technicznej.
W Betacom S.A. Pan Jarosław Pencak jest odpowiedzialnym za tworzenie oprogramowania na zamówienie oraz wdrażanie systemów, między innymi wspierających zarządzanie kapitałem ludzkim. Centrum Kompetencyjne, którym kieruje Pan Jarosław Pencak należy do najbardziej dynamicznych w Betacom i oferuje klientom innowacyjne rozwiązania z dużą wartością dodaną.

Pan Jarosław Pencak nie jest zarejestrowany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej osobie prawnej jako członek jej organu.

Kontakt dla inwestorów