42/2006

BETACOM SA zawiadomienie o powołaniu osoby Zarządzającej.

3 października 2006
Betacom

Betacom S.A. informuje, że z dniem 03.10.2006 Rada Nadzorcza powołała na Wiceprezesa Zarządu Pana Artura Jurskiego (Uchwała Nr 16/2006). Pan Artur Jurski pełnił dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Kontakt dla inwestorów