3/2006

BETACOM SA zawiadomienie o rezygnacji osoby Zarządzającej.BETACOM SA zawiadomienie o rezygnacji osoby Zarządzajacej.

13 stycznia 2006
Betacom

Betacom S.A. informuje, że z dniem 13-01-2006 Pan Jacek Woźniakowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu bez podania przyczyn. W dniu 13.01.2006 Rada Nadzorcza Betacom S.A. odwołała Pana Jacka Woźniakowskiego z funkcji Członka Zarządu (Uchwała Nr 1/2006).
Pan Jacek Woźniakowski będzie nadal pełnił funkcję Dyrektora Technicznego.

Kontakt dla inwestorów