41/2006

BETACOM SA zawiadomienie o rezygnacji osoby Zarządzającej.

3 października 2006
Betacom

Betacom S.A. informuje, że w dniu 02.10.2006r. Pan Janusz Smoczyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa i Członka Zarządu. Jako przyczynę rezygnacji podał względy osobiste. W dniu 03.10.2006r. Rada Nadzorcza Betacom S.A. odwołała Pana Janusza Smoczyńskiego z funkcji Wiceprezesa i Członka Zarządu (Uchwała Nr 15/2006).

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Kontakt dla inwestorów