4/2007

Betacom SA – zmiana kryterium umów znaczących

21 lutego 2007
Betacom

Zarząd Spółki BETACOM S.A informuje, że od 21.02.2007r. zmianie ulega kryterium, którym kierować się będzie Zarząd przy zaliczaniu umów do znaczących w rozumieniu § 2 ust.1 pkt.51 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Zarząd przyjął, iż umowami znaczącymi są umowy, których wartość przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Kontakt dla inwestorów