13/2019

Betacom – Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 4 września 2019 roku

4 września 2019
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. podaje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 4 września 2019r.:

  • Marek Szewczyk posiadający 606 000 głosów, dających udział 61,00% w liczbie głosów na WZA w dniu 4 września 2019 roku oraz 32,50 % w ogólnej liczbie głosów.
  • Robert Fręchowicz posiadający 212 600 głosów, dających udział 21,40 % w liczbie głosów na WZA w dniu 4 września 2019 roku oraz 10,52 % w ogólnej liczbie głosów.
  • Antonio Zaragoza posiadający 107 284 głosów, dających udział 10,80 % w liczbie głosów na WZA w dniu 4 września 2019 roku oraz 5,31 % w ogólnej liczbie głosów.
  • Magda Pleskacz posiadająca 66 285 głosów, dających udział 6,67% w liczbie głosów na WZA w dniu 4 września 2019 roku oraz 3,3,28 % w ogólnej liczbie głosów.

Kontakt dla inwestorów