7/2019

Betacom – Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5%

17 kwietnia 2019
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Antonia Zaragozy. Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów