2/2004

Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2004 roku

21 stycznia 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2004 roku.

Raporty kwartalne: III kwartał 2003/2004: 29 stycznia 2004 roku

Podstawa prawna: RRM GPW, §69 ust. 2

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów