4/2004

Deklaracja przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

26 stycznia 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Spółka deklaruje przestrzeganie wszystkich zasad ładu korporacyjnego, za wyjątkiem zasady nr 6, 9, 10 oraz 20.

Spółka Betacom S.A. przedstawia poniżej komentarz do poszczególnych zasad, w tym również do zasad, których obecnie nie zamierza stosować. Zgodnie z wytycznymi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka nie podaje komentarza do zasad ogólnych.

Podstawa prawna: art. 81 ust.1 pkt. 1) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów