46/2004

Doprecyzowanie porządku obrad ZWZ

1 września 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Uchwałą Zarządu podjętą w dniu 01.09.2004r. doprecyzowuje punkt 7 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Betacom S.A. zwołanego na dzień 10 września 2004 r. (piątek), na godz. 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A w Warszawie, ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 160 (1996) w dniu 17.08.2004r. pod pozycją 9011 (str.11) w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie: „7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;”.

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.).

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów