12/2016

Informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej Betacom S.A.

19 września 2016
Betacom

Zarząd Betacom S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 19.09.2016r powziął informację o śmierci Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Hermana.

Pan Prof.dr hab. Andrzej Herman pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Betacom SA. od dnia 22.09.2015r.

Kontakt dla inwestorów