42/2004

Informacja w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej

21 sierpnia 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Sprawozdanie Roczne SA-R MM 2003 nie zawiera dokonanej przez Radę Nadzorcza oceny sytuacji Spółki.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie opublikowane na 15 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem tj. dn. 26.08.2004 r.

Podstawa Prawna : art. 81 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi .

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów