22/2011

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem

12 października 2011
Betacom

Zarząd Betacom S.A. zgodnie § 38 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) informuje, że w dniu 12 października 2011 roku, działając w trybie art. 428 § 5 k.s.h., udziela akcjonariuszowi Betacom S.A. informacji poza walnym zgromadzeniem, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik do RB 22 (pdf)

Kontakt dla inwestorów