40/2004

Korekta Raportu bieżącego nr 39/2004

11 sierpnia 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację, że przyczyną korekty jest błąd techniczny w dacie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zarząd spółki pod firmą BETACOM S.A. („Betacom”) z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 września 2004r. na godz. 10.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Połczyńskiej 31A w Warszawie.

Podstawa prawna:
Art. 81 ust .1) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów