61/2004

Korekta Raportu Kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2004/2005

5 listopada 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że przyczyną korekty jest błąd techniczny w raporcie kwartalnym S.A.-Q 2/2004
Korekta danych dotyczy tabeli ” Wybrane dane finansowe ‘’

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów