30/2018

Korekta raportu okresowego za 2017 rok

4 lipca 2018
Betacom

Zarząd spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 4 lipca 2018 roku dokonał korekty raportu okresowego za 2017 rok. Przedmiotem wprowadzonej korekty jest uzupełnienie przekazanego raportu w części Sprawozdanie z działalności Zarządu:
w pkt. 26.12 o informacje wskazane w §70 ust. 6 pkt 5 lit. l oraz w pkt. 27 o informacje wskazane w §70 ust. 1 pkt 7) i pkt 8) Rozporządzenia.
Dokonana korekta ma charakter uzupełniający do raportu okresowego za 2017 r., tj. raportu za okres 01.04.2017-31.03.2018.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów