44/2004

Korekta Raportu Rocznego SA-R 2004

23 sierpnia 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację , że przyczyną korekty jest błąd techniczny w Raporcie Rocznym SA-R 2004 w tabeli Wybrane Dane Finansowe. W pozycji III Zysk (strata ) brutto ,w kolumnie rok 2004, została wpisana kwota 2 451 tys. Prawidłowa powinna być 2 541 tys.

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów