6/2012

Korekta terminu przekazania raportu rocznego

12 marca 2012
Betacom

Zarząd Betacom SA koryguje termin przekazania raportu rocznego za rok obrotowy kończący się 31 marca 2012 roku, z dnia 20 czerwca 2012 roku na dzień 19 czerwca 2012 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem MF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), ostatnim dniem przekazania ww. raportu jest dzień 19 czerwca 2012 roku.

Kontakt dla inwestorów