2/2019

Korekta zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

11 stycznia 2019
Betacom

Zarząd Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 11 stycznia 2019 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) od Pana Marka Szewczyka – Członka Rady Nadzorczej Spółki, korygujące zawiadomienie z dnia 10 stycznia 2019r. (raport bieżący nr 1/2019). Emitent przekazuje w załączeniu pełną treść otrzymanego zawiadomienia.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów