4/2017

Korekta zawiadomienia o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

9 marca 2017
Betacom

Zarząd Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje korektę do raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku. W związku otrzymanym w dniu 21 lutego 2017 roku zawiadomieniem na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) od Pana Roberta Fręchowicz – Członka Zarządu Spółki, Emitent przekazuje w załączeniu pełną treść otrzymanego zawiadomienia.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów