12/2005

Nabycie akcji Betacom S.A. przez Członka Zarządu

25 kwietnia 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Artur Jurski – Członek Zarządu Spółki w wyniku transakcji zakupu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabył w dniach 20-22 kwietnia 2005 roku łącznie 9.900 akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A. po średniej cenie 14,20 złotych za jedną akcję.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie raportów bieżących i okresowych.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów