16/2014

Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą

4 lipca 2014
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 4 lipca 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki o nabyciu w dniach 1-3 lipca 2014 roku 2.100 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A. tj.:
1.07.2014 r. nabył 2000 sztuk akcji po średniej cenie 14,76 zł,
2.07.2014 r. nabył 50 sztuk akcji po średniej cenie 14,66 zł,
3.07.2014 r. nabył 50 sztuk akcji po średniej cenie 14,67 zł,

Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Kontakt dla inwestorów