8/2014

Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą

17 kwietnia 2014
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki o nabyciu w dniach 16-17 kwietnia 2014 roku 4.187 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A. tj.:

16.04.2014 r. nabył 2917 sztuk akcji po średniej cenie 12,73 zł
17.04.2014 r. nabył 1270 sztuk akcji po średniej cenie 12,89 zł

Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Kontakt dla inwestorów