11/2013

Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą

1 października 2013
Betacom

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 1 października 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, o nabyciu w dniach od 1 sierpnia 2013 roku do 1 października 2013 roku 5.987 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A. za łączną cenę 40.577,33 zł, tj.:

01.08.2013 r. nabył 1987 sztuk akcji po cenie 5,75 zł
05.09.2013 r. nabył 808 sztuk akcji po cenie 6,25 zł
05.09.2013 r. nabył 192 sztuk akcji po cenie 6,30 zł
30.09.2013 r. nabył 1000 sztuk akcji po cenie 7,69 zł
30.09.2013 r. nabył 500 sztuk akcji po cenie 7,59 zł
01.10.2013 r. nabył 300 sztuk akcji po cenie 7,57zł
01.10.2013 r. nabył 947 sztuk akcji po cenie 7,58 zł
01.10.2013 r. nabył 253 sztuk akcji po cenie 7,74 zł

Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Kontakt dla inwestorów