41/2017

Obroty w ramach umowy ramowej

30 listopada 2017
Betacom

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 29 listopada 2017r. otrzymał zamówienie na kwotę 4 110 280,30 na zakup macierzy . W okresie od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 29 listopada 2017 roku łączna wartość obrotów pomiędzy Emitentem a PKN Orlen SA wyniosła 20 936 315,41 zł netto. Współpraca między spółkami opiera się na zawartej w dniu 4 kwietnia 2017 roku umowie ramowej nr 5600009330, a jej warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W ramach realizowanej umowy zamówieniem o największej wartości było otrzymane 20 kwietnia 2017 roku zamówienie o wartości 9.812.170,91 zł netto. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz rozbudowa macierzy.

Emitent podaje niniejsze informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż obroty z powyższym kontrahentem przekroczyły 10% wartości przychodów Spółki w okresie ostatnich 12 miesięcy, co w ocenie Emitenta ma istotne znaczenie dla jego działalności.

Kontakt dla inwestorów