17/2007

Odwołanie osoby nadzorującej

26 września 2007
Betacom

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd BETACOM S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 25 września 2007 roku decyzję o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Wierzbowskiego, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Kontakt dla inwestorów