8/2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A.

29 lipca 2016
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w dniu 30 sierpnia 2016 r., o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał.

Załącznik_do_RB_8.2016_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_30_sierpnia_2016r.PDF

Załącznik_do_RB_8.2016_Projekty_uchwał_ZWZ_30_sierpnia_2016r.PDF

Kontakt dla inwestorów