1/2004

Osoba odpowiedzialna za kontakty z KPWiG

21 stycznia 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że osobą odpowiedzialną za kontakty Spółki z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych jest Pani Anna Tuwalska.

Podstawa prawna: RRM GPW, §4

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów