9/2020

Pismo akcjonariusza w sprawie kandydata na członka Rady Nadzorczej Betacom SA

24 sierpnia 2020
Betacom

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu pisma akcjonariusza pana Marka Szewczyka z dnia 22 sierpnia 2020 r. w sprawie Kandydata na członka Rady Nadzorczej, w którym akcjonariusz zawiadamia o zamiarze zgłoszenia pana Zbigniewa Wierzbickiego, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej, w związku z przewidzianym w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 roku wyborem członka Rady Nadzorczej.

Do pisma dołączono oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej, Informację dotyczącą ochrony danych osobowych, życiorys kandydata. Pismo akcjonariusza wraz z wskazanymi dokumentami stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów