15/2004

Polityka w zakresie zaliczek i pożyczek

20 lutego 2004
Betacom

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 14/2004 z dnia 19 lutego 2004 roku, Zarząd Betacom S.A. informuje, że na dzień 20 lutego 2004 roku Spółka nie udzieliła pożyczek Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

W przyszłości Spółka nie planuje udzielać pożyczek Członkom Zarządu , Rady Nadzorczej oraz pracownikom.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 1/1019/2004 z dnia 18 lutego 2004 roku

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów