14/2016

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Betacom SA

5 października 2016
Betacom

Zarząd Betacom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 5 października 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 1/2016 z dnia 05.10.2016r., na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki, powołała w skład Rady Nadzorczej Panią Magdę Pleskacz.

Informacja dotycząca doświadczenia zawodowego Pani Magdy Pleskacz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Biografia – Magda Pleskacz (PDF)

Kontakt dla inwestorów