14/2015

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Betacom SA

8 października 2015
Betacom

Zarząd Betacom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 8 października 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 1/2015 z dnia 08.10.2015r., na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki, powołała w skład Rady Nadzorczej Panią Ewę Jakubczyk Cały.

Informacja dotycząca doświadczenia zawodowego Pani Ewy Jakubczyk Cały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik do raportu 14/2015 – Nota biograficzna – Ewa Jakubczyk Cały

Kontakt dla inwestorów