13/2020

Powołanie członka Rady Nadzorczej Betacom SA

1 września 2020
Betacom

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku powołało Pana Zbigniewa Wierzbickiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Zbigniew Wierzbicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta, nie pozostaje wspólnikiem w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta, członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Emitenta osoby prawnej. Pan Zbigniew Wierzbicki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Zgoda powołanego członka Rady Nadzorczej na kandydowanie wraz ze stosownym oświadczeniem oraz życiorys zawodowy Pana Zbigniewa Wierzbickiego stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Dodatkowo Rada Nadzorcza na posiedzeniu odbytym w dniu 31 sierpnia 2020 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru Pana Zbigniewa Wierzbickiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów