11/2018

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Betacom SA

28 marca 2018
Betacom

Zarząd Betacom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 27 marca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 2/2018 z dnia 27.03.2018r., na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki, powołała (dokooptowała) w skład Rady Nadzorczej Pana Marcina Marczuka.
Informacja dotycząca doświadczenia zawodowego Pana Marcina Marczuka stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów