14/2020

Powołanie członka Zarządu Betacom SA

1 września 2020
Betacom

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku powołała Pana Roberta Fręchowicza do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Robert Fręchowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta, nie pozostaje wspólnikiem w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta, członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Emitenta osoby prawnej. Pan Robert Fręchowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Kontakt dla inwestorów