8/2015

Powołanie Członków Zarządu Betacom S.A. na nową kadencję

21 września 2015
Betacom

Zarząd Betacom SA, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż na mocy:

  • uchwały nr 10/2015 z dnia 21 września 2015 roku, Rada Nadzorcza powołała na Prezesa Spółki Betacom Pana Mirosława Załęskiego na pięcioletnią kadencję,
  • uchwały nr 11/2015 z dnia 21 września 2015 roku, Rada Nadzorcza powołała na Wiceprezesa Spółki Betacom Pana Artura Jurskiego na pięcioletnią kadencję,
  • uchwały nr 12 z dnia 21 września 2015 roku, Rada Nadzorcza powołała na Członka Zarządu Spółki Betacom Pana Roberta Fręchowicza na pięcioletnią kadencję,
  • uchwały nr 13 z dnia 21 września 2015 roku, Rada Nadzorcza powołała na Członka Zarządu Spółki Betacom Pana Jarosława Pencaka na pięcioletnią kadencję.

Kontakt dla inwestorów