19/2014

Powołanie Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

22 lipca 2014
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. informuje, iż w dniu 21 lipca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: Pana Artura Binkowskiego, Pana Macieja Błaszak, Pana Marcina Marczuk, Pana Tomasza Mosiek oraz Pana Marka Wierzbowskiego.

Członkowie Rady zostali powołani na nową pięcioletnią kadencję, która upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku. Uchwały dotyczące powołania Członków Rady Nadzorczej weszły w życie z dniem podjęcia.

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załącznik do RB 19/2014 – Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej (PDF)

Kontakt dla inwestorów