21/2004

Przyjęcie akcji serii E Betacom S.A. do depozytu w KDPW

17 marca 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 111/04 z dnia 17 marca 2004 roku – z dniem 19 marca 2004 roku do depozytu przyjętych zostanie 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

W związku z powyższym, po asymilacji akcji serii E z dotychczasowymi akcjami Spółki (serie od A do D), w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. zarejestrowanych będzie 1.850.000 akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A. oznaczonych kodem PLBTCOM00016.

Wraz z przyjęciem do depozytu akcji serii E zamknięte zostaną konta praw do akcji serii E oznaczonych kodem PLBTCOM00024.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów