9/2018

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Betacom SA

6 marca 2018
Betacom

Działając na podstawie postanowień §5 ust. 1 pkt 21 oraz §27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 5 marca 2018 roku Pan Artur Binkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 5 marca 2018 roku.

Kontakt dla inwestorów