6/2020

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

31 lipca 2020
Betacom

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 lipca 2020 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja ze sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej pana dr Zbigniewa R. Wierzbickiego z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pan dr Zbigniew R. Wierzbicki pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem rezygnacja podyktowana jest troską o należyte obsadzenie Rady Nadzorczej w związku z wciąż pojawiającymi się w doktrynie prawa wątpliwościami dotyczącymi sposobu obliczania czasu trwania mandatu i kadencji członka rady nadzorczej, w szczególności rozumienia „ostatniego pełnego roku pełnienia funkcji”.

Pan dr Zbigniew R. Wierzbicki wskazał, że mając na uwadze jako nadrzędny interes Spółki i dążąc do zminimalizowania ryzyka związanego z różnymi poglądami na sposób liczenia długości kadencji członków organów spółek przedłożył swoją rezygnację.

Kontakt dla inwestorów