2005-11-07

Sprawozdanie finansowe za II kwartał roku obrotowego 2005/2006.

7 listopada 2005
Betacom

W dniu 4 listopada 2005r. Betacom S.A. opublikował sprawozdanie finansowe za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2005 do 31 marca 2006 roku.

Sprawozdanie znajduje się w sekcji Raporty okresowe

Kontakt dla inwestorów