51/2004

Sprostowanie raportu bieżącego nr 50/2004 dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Betacom S.A.

16 września 2004
Betacom

Ze względu na błąd pisarski w raporcie bieżącym nr 50/2004, Zarząd Betacom S.A. informuje, że sprostowaniu ulega życiorys Andrzeja Markiewicza nowego członka Rady Nadzorczej Betacom S.A.:

„Andrzej Markiewicz – ma 28 lat. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Zarządzanie i Marketing specjalizacja Funkcjonowanie i Rozwój Przedsiębiorstw. Karierę zawodową rozpoczął w sierpniu 1998r. w Krakowskim Domu Maklerskim (Kraków) i do stycznia 1999r. zajmował stanowisko analityka. W okresie od lutego 1999r. do sierpnia 1999r. współpracował w charakterze agenta i analityka w Zone Investment Poland (Warszawa). Od października 1999r. do maja 2000r. wykonywał obowiązki Specjalisty ds. analiz w AmerLex Sp.z o.o.
W okresie od maja 2000r do grudnia 2001r. był Menedżerem Inwestycyjnym w iSpark LLC /iSpark Sp. z o. o. Od stycznia 2000r. do chwili obecnej jest niezależnym konsultantem i zajmuje się m. in. przygotowywaniem memorandów inwestycyjnych, business-planów oraz dokonuje wyceny spółek. W okresie od września 2002 do sierpnia 2003r. pracował w Polkomtel S.A. jako Specjalista ds. analiz, zajmując się głównie rynkiem telekomunikacyjnym i dokonując wewnętrznych analiz firmowych. Od września 2003r. do chwili obecnej zajmuje stanowisko Research Manager w One-Agenda Ltd (firma doradcza) i do jego obowiązków należy zarządzanie i koordynacja prac działu analiz (rejon Europy Środkowo-Wschodniej), projekty analityczne, poszukiwanie partnerów, organizacja misji handlowych, doradztwo strategiczne i marketingowe dla spółek wchodzących na rynki zagraniczne Europy Środkowo-Wschodniej i Anglii.”

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 31) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 139 poz. 1569, z późn. zm.).

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów