6/2005

Terminy przekazywania raportów okresowych

9 lutego 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, o następujących terminach przekazywania raportów okresowych w 2005 roku:

Raport roczny za rok obrotowy kończący się 31 marca 2005 roku: 1 lipca 2005 roku

Raport półroczny za I półrocze roku obrotowego kończącego się 31 marca 2006 roku: 2 grudnia 2005 roku

Raporty kwartalne:

Raport za IV kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2005 roku: 12 maja 2005 roku

Raport za I kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2006 roku: 4 sierpnia 2005 roku

Raport za II kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2006 roku: 4 listopada 2005 roku

Raport za III kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2006 roku: 7 lutego 2006 roku

Raport za IV kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2006 roku: 12 maja 2006 roku

Podstawa prawna: §69 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 139 poz. 1569, z późn. zm.)

Kontakt dla inwestorów