2/2009

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009r.

15 stycznia 2009
Betacom

Zarząd Betacom SA działając na podstawie § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2009 r.

RAPORTY KWARTALNE:
– za III kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2009 r. – 3 lutego 2009 r.
– za IV kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2009 r. – 14 maja 2009 r.
– za I kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2010 r. – 30 lipca 2009 r.
– za II kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2010 r. – 3 listopada 2009 r.
– za III kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2010 r. – 3 lutego 2010 r.
– za IV kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2010r. – 13 maja 2010 r.

RAPORT PÓŁROCZNY:
– za I półrocze roku obrotowego kończącego się 31 marca 2010 r. – 4 grudnia 2009 r.

RAPORT ROCZNY
– za rok obrotowy kończący się 31 marca 2009 r. – 7 lipca 2009 r.

Kontakt dla inwestorów