2/2014

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014r.

21 stycznia 2014
Betacom

Zarząd Betacom SA działając na podstawie § 103 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

RAPORTY KWARTALNE:
– za III kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2014 r. – 10 lutego 2014 r.
– za I kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2015 r. – 31 lipca 2014 r.

RAPORT PÓŁROCZNY:
– za I półrocze roku obrotowego kończącego się 31 marca 2015 r. – 28 listopada 2014 r.

RAPORT ROCZNY
– za rok obrotowy kończący się 31 marca 2014 r. – 18 czerwca 2014 r.

Kontakt dla inwestorów