1/2016

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016r.

11 stycznia 2016
Betacom

Zarząd Betacom SA działając na podstawie § 103 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2016 r.
RAPORTY KWARTALNE:
– za III kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2016 r. – 12 lutego 2016 r.
– za I kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2017 r. – 29 lipca 2016 r.
RAPORT PÓŁROCZNY:
– za I półrocze roku obrotowego kończącego się 31 marca 2017 r. – 30 listopada 2016 r.
RAPORT ROCZNY
– za rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. – 20 czerwca 2016 r.

Kontakt dla inwestorów