1/2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017r.

9 stycznia 2017
Betacom

Zarząd Betacom SA działając na podstawie § 103 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

RAPORTY KWARTALNE:
– za III kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2017 r., tj. na dzień 31 grudnia 2016 r. – 13 lutego 2017 r.
– za I kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2018 r., tj. na dzień 30 czerwca 2017 r. – 28 lipca 2017 r.

RAPORT PÓŁROCZNY:
– za I półrocze roku obrotowego kończącego się 31 marca 2018 r., tj. na dzień 30 września 2017 r. – 30 listopada 2017 r.

RAPORT ROCZNY:
– za rok obrotowy kończący się 31 marca 2017 r. – 19 czerwca 2017 r.

Kontakt dla inwestorów